Bạn đang ở đây

Truyền hình

Là đơn vị được Bộ Xây Dựng-Việt Nam xác nhận có đủ năng lực thiết kế thực hiện các công trình tháp thép cấp I tại Việt Nam, VNTower được phép thiết kế, thẩm định thiết kế, phân tích kết cấu và thiết kế gia cố, cải tạo các tháp truyền hình có độ cao từ 150m đến 300m.

VNTower là đối tác tin cậy và uy tín trong việc thực hiện phân tích kết cấu, thiết kế gia cố và thi công gia cố, cải tạo cho nhiều tháp truyền hình có độ cao lớn cho VTV tại Việt Nam có thể kể đến như thẩm tra cột truyền hình tại tỉnh Nam Ðịnh cao 180m, thẩm tra thiết kế cột VTV tại Thái Bình cao 125m, phân tích thiết kế và thiết kế gia cố cột VTV tại Huế cao 141m, phân tích kết cấu và cải tạo cột cho dự án của AVG tại Nam Ðịnh, Ðà Nẵng, Hải Phòng…Ðồng thời, VNTower đã thực hiện trọn gói từ giải pháp, thiết kế, chế tạo, lắp dựng cột, lắp đặt thiết bị, lắp đặt ăng ten thu phát sóng cho AVG tại Việt Nam.