Bạn đang ở đây

Lĩnh vực khác

VNTower hiện dang là đối tác thiết kế-chế tạo và xây dựng tin cậy của nhiều đơn vị trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực liên quan đến mảng cột và tháp thép nhu Hàng hải, Giao thông và Năng lượng xanh tại Việt Nam.

  • HÀNG HẢI

    VNTower đã và đang thiết kế, cung cấp và xây dựng một số dự án phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị kiểm soát, radar cho hệ thống VTS tại một số cảng của Việt Nam.

  • GIAO THÔNG

    VNTower có đủ năng lực thiết kế và cung cấp các loại cột, tháp phục vụ lắp đặt hệ thống điều khiển hệ thống giao thông thông minh(ITS); cột lắp đặt các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai lũ lụt.

  • NĂNG LƯỢNG XANH

    VNTower có đủ năng lực đối tác thiết kế và cung cấp các loại cột-tháp phục vụ mục đích đo gió và thu thập thông tin về thời tiết, cột điện gió, cột điện năng lượng mặt trời phục vụ cho các dự án điện gió và điện mặt trời.