Bạn đang ở đây

Lĩnh vực hoạt động

VNTower cung cấp giải pháp kỹ thuật, thiết kế, xây dựng và quản lý dự án cho các mảng sau.

Viễn thông

Qua nhiều năm hoạt động, VNTower đã cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông cho khách hàng trong nước và khu vực. VNTower cung cấp dịch vụ trọn gói từ cung cấp giải pháp, khảo sát, thiết kế, phân tích kết cấu, tối ưu hóa thiết kế, xin giấy phép, cung cấp cột-tháp và các vật tư vật liệu, xây dựng, đấu nối điện và lắp đặt thiết bị.

Truyền hình

Là đơn vị được Bộ Xây Dựng-Việt Nam xác nhận có đủ năng lực thiết kế thực hiện các công trình tháp thép cấp I tại Việt Nam, VNTower được phép thiết kế, thẩm định thiết kế, phân tích kết cấu và thiết kế gia cố, cải tạo các tháp truyền hình có độ cao từ 150m đến 300m.

Lĩnh vực khác

VNTower hiện dang là đối tác thiết kế-chế tạo và xây dựng tin cậy của nhiều đơn vị trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực liên quan đến mảng cột và tháp thép nhu Hàng hải, Giao thông và Năng lượng xanh tại Việt Nam.