Bạn đang ở đây

Xây dựng

Với kinh nghiệm xây dựng hàng trăm trạm BTS trên diện rộng tại Việt Nam, Lào, Mozambique và kinh nghiệm thiết kế - cung cấp hàng trăm cột viễn thông trên toàn cầu, VNTower có đủ năng lực quản lý, tài chính để triển khai thi công trọn gói từ 500 đến 1000 trạm BTS trong một năm.

PHẠM VI CÔNG VIỆC BAO GỒM:

  • Khảo sát trạm
  • Đàm phán ký hợp đồng thuê đất và xin giấy phép xây dựng
  • Thiết kế tổng thể trạm
  • Thiết kế cột, phòng thiết bị, hàng rào
  • Xây dựng móng và cột
  • Đấu nối điện
  • Lắp đặt thiết bị