Bạn đang ở đây

Duy tu, bảo dưỡng và gia cố trạm

Với kinh nghiệm khảo sát, đánh giá và phân tích kết cấu cho hàng ngàn trăm BTS tại Việt Nam, VNTower có khả năng tư vấn khách hàng cách thức thực hiện, có đầy đủ quy trình, công cụ và đội ngũ để khảo sát và đánh giá cho các loại tháp thép theo yêu cầu của khách hàng. VNTower đã thực hiện việc khảo sát, phân tích kết cấu và thiết kế gia cố cho gần 1000 trạm BTS và cột truyền hình cho nhiều đối tác như Huawei, Ericsson, AVG, VTV, IGT.

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

  • Khảo sát, thu thập số liệu và báo cáo đánh giá hiện trạng trạm
  • Phân tích kết cấu tháp dự trên bản vẽ, hồ sơ do khách hàng cung cấp
  • Thiết kế gia cố trạm
  • Triển khai công việc ngoài hiện trường