Thiết kế

VNTower cung cấp các giải pháp thiết kế toàn diện trong các ngành kỹ thuật và xây dựng....

Xây dựng

VNTower là nhà thầu chính cả trong 2 lĩnh vực nhà nước và tư nhân. Chúng tôi áp dụng công nghệ mới...

Cung cấp cột và phụ kiện

VNTower có khả năng sản xuất và cung cấp trụ thép hoặc thép hình chữ v cho tất cả các loại công trình...